İş Akış Süreçleri

İş akış sürecini indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Akış Süreçlerindeki EBYS Kodları

EBYS kodlarını indirmek için TIKLAYINIZ.

Öğrenci İşleri Birimi

Öğrenci Belgesi, Hazırlık Belgesi, Transkript vb. Talepleri –

Öğrenci Disiplin İşlemleri –

Akademik Takviminin Belirlenmesi işlemleri

İsteğe Bağlı Hazırlık Programı Başvuru ve Değerlendirme İşlemleri

Öğrenci Devam Durumlarının Takibi ve Duyurulması İşlemleri

Yılsonu Genel Sınavına Girmeden Başarılı Sayılacak Öğrencilerin Belirlenmesi

Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemi

Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri

Mazeret Sınavı İşlemleri

Kayıt Yenileme

Ders Açma Ve Danışman Atama İşlemleri

Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri (İlk Defa Kayıt Yaptıran Öğrenciler)

Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri (Yatay-Dikey Geçişler, Yaz Okulu)

Öğrenci Kimliği Dağıtım İşlemleri

Öğrenci Kimliği Yenileme İşlemleri –

Tek Ders Sınav İşlemleri

Yatay Geçiş İşlemleri

İlişik Kesme İşlemleri

Mezuniyet İşlemleri

Harç İade İşlemleri

Personel İşleri Birimi

Göreve Başlama İşlemleri

Görevden Ayrılma İşlemleri

Tebliğ Yazıları ve Duyurular

Akademik Personelin Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme İşlemleri –

Hastalık İzni İşlemleri

Personel Gelen ve Giden Evrak İşlemleri

Akademik Personel Alımı

Doğum Öncesi, Sonrası ve Doğum Yardımı İşlemleri

Akademik Personel Görev Süresi Uzatımı

Yıllık İzin İşlemleri

Vekaletli İzin İşlemleri

Yurtdışı izin işlemleri

Disiplin İşlemleri

Mazaret İizn İşlemleri

Ücretsiz İzin İşlemleri –

Sürekli İşçi Puantajı

Mali İşler Birimi – Tahakkuk

14 günlük maaş farkı

Bütçe Hazırlama İşlemleri

Ekders Ödeme İşlemleri –

Ders Programının Ek Ders Programına Girilmesi

Giyecek Yardımı İşlemleri

Kişi borcu işlemleri

Personel Atama İşlemleri

Personel Maaş İşlemleri

Satın Alma İşlemleri

Geçici Görev Yolluğu

Döner Sermaye İşlemleri

Taşınır Kayıt Birimi

Nakil giden malzemeler ile ilgili devir işlemleri

Hurda Yoluyla Malzeme Çıkışı

Tüketim Çıkış İşlemleri

Mal Teslim Alma

Zimmet Verme

Zimmet düşme

Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri

Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı

Satın Almada Taşınır Girişi

 

Kısaltmalar ve Açıklamaları

 

 

 

16 Mart 2021, Salı 2190 kez görüntülendi