AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Teknoloji Fakültesi

 

Misyon, öğrencilerimizin kendi mühendislik alanlarında evrensel düzeyde bilgiye ulaşmalarına, yeni bilgi üretmelerine ve ürettikleri bilgileri teknolojik uygulamaya dönüştürmelerine katkı sağlamakla birlikte nitelikli ve etik değerlere saygılı mühendisler yetiştirmektir.

Vizyon, güncel bilimsel araştırmaları ve teknolojiyi takip eden, üniversite-sanayi işbirliğini ön planda tutan, eğitimde kaliteyi sürekli arttırma çabası içerisinde olan, şehrimiz ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli mühendisleri yetiştiren fakülte olmaktır.

Hedefler

 

1Öğrencilerimizin eğitim süreci içerisinde en az 1 defa toplumsal projeye katılmalarını sağlamak,

2- Fakültemiz bölümlerinin 2022 yılı sonuna kadar, dış paydaşlarının da katıldığı bir ekip tarafından akran değerlendirmesinin yapılması,

3-Fakülte akademik personeline yönelik eğiticilerin eğitimi programlarının sistematik olarak her yarıyıl sürdürülmesi,

4-Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyerlerine yönelik her yarıyıl en az 5 eğitsel etkinlik düzenlenmesi,

5- Teknoloji fakültesi bünyesinde her yıl en az 7 adet SCOPUS/ESCI-SCI veya TR indeksi kriterine uygun makalenin yayınlanmak üzere kabul edilmesi,

6-Fakültemizden en az 1 proje ile Teknofest ve benzeri toplantılara katılmalarını sağlamak,

7-Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında; fakültemiz öğrencilerinin yapacağı bitirme tezlerinden en az bir lisans bitirme tezinin,  “işletmede mesleki eğitim” dersini aldığı işyerinin faaliyetlerine veya mühendislik problemlerinin çözümüne yönelik olmasını sağlamak,

*:Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

Hedefe Yönelik Riskler

13 Kasım 2017, Pazartesi 2849 kez görüntülendi