AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

MİSYON 

Öğrencilerimizin kendi mühendislik alanlarında evrensel düzeyde bilgiye ulaşmalarına, yeni bilgi üretmelerine ve ürettikleri bilgileri teknolojik uygulamaya dönüştürmelerine katkı sağlamakla birlikte nitelikli ve etik değerlere saygılı mühendisler yetiştirmektir.

 

VİZYON

Güncel bilimsel araştırmaları ve teknolojiyi takip eden, üniversite-sanayi işbirliğini ön planda tutan, eğitimde kaliteyi sürekli arttırma çabası içerisinde olan, şehrimiz ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli mühendisleri yetiştiren fakülte olmaktır.

 

2023 YILI HEDEFLERİ

  1. Öğrencilerimizin eğitim süreci içerisinde en az 1 defa toplumsal projeye katılmalarını sağlamak, (H.3.1*)
  2. Fakülte akademik personeline yönelik eğiticilerin eğitimi programlarının sistematik olarak her yarıyıl sürdürülmesi, (H.1.2.*)
  3. Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyerlerine yönelik her yarıyıl en az 5 eğitsel etkinlik düzenlenmesi,  (H.1.4.*)
  4. Teknoloji fakültesi bünyesinde her yıl en az 50 adet SCOPUS/ESCI-SCI veya TR indeksi kriterine uygun makalenin yayınlanmak üzere kabul edilmesi, (H.2.1.*)
  5. Fakültemizden en az 1 proje ile Teknofest ve benzeri toplantılara katılmalarını sağlamak, (H.1.3.*)
  6. Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında; fakültemiz öğrencilerinin yapacağı bitirme tezlerinden en az bir lisans bitirme tezinin,  “işletmede mesleki eğitim” dersini aldığı işyerinin faaliyetlerine veya mühendislik problemlerinin çözümüne yönelik olmasını sağlamak. (H.1.4.*)

*:Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

 

HEDEFLERE YÖNELİK RİSKLER

 

GEÇMİŞ YILLARA AİT HEDEFLERİN GERÇEKLEŞME SONUÇLARI

2022 YILI HEDEFLERİ

13 Kasım 2017, Pazartesi 3192 kez görüntülendi