AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

MİSYON 

Öğrencilerimizin kendi mühendislik alanlarında evrensel düzeyde bilgiye ulaşmalarına, yeni bilgi üretmelerine ve ürettikleri bilgileri teknolojik uygulamaya dönüştürmelerine katkı sağlamakla birlikte nitelikli ve etik değerlere saygılı mühendisler yetiştirmektir.

 

VİZYON

Güncel bilimsel araştırmaları ve teknolojiyi takip eden, üniversite-sanayi işbirliğini ön planda tutan, eğitimde kaliteyi sürekli arttırma çabası içerisinde olan, şehrimiz ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli mühendisleri yetiştiren fakülte olmaktır.

2024 Yılı Hedefleri

1. En az bir bölüm için Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) akreditasyon sürecini başlatmak (H.1.1.)
2. Akademik personele her yıl eğiticilerin eğitimi kapsamında eğitimler gerçekleştirmek (H.1.2.)
3. Öğrencilerin her yıl teknik gezi, fuar, TEKNOFEST vb. etkinliklere katılımını sağlamak (H.1.4.)
4. Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyerlerine yönelik her yıl eğitsel etkinlikler düzenlemek (H.1.4.)
5. Üniversite-Sanayi iş birliği amacıyla, lisans bitirme tezlerinden en az bir (1) tanesinin, “işletmede mesleki eğitim” dersini aldığı işletmedeki faaliyetlere veya mühendislik problemlerinin çözümüne yönelik olmasını sağlamak (H.1.4.)
6. Akademik personel tarafından her yıl en az altmış (60) adet SCOPUS/ESCI-SCI veya TR indeksi kriterine uygun makale yayınlamak (H.2.1.)
7. Öğrencilerin her yıl en az 1 defa toplumsal katkı projelerine katılmalarını sağlamak (H.3.1.)

*:Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

 

HEDEFLERE YÖNELİK RİSKLER

 

GEÇMİŞ YILLARA AİT HEDEFLERİN GERÇEKLEŞME SONUÇLARI

2023 YILI HEDEFLERİ

2022 YILI HEDEFLERİ

13 Kasım 2017, Pazartesi 3467 kez görüntülendi