Form Adı Açıklama Link
Çift Anadal Başvuru Formu Çift Anadal Başvuru Formu İndir
Yan Dal Başvuru Formu Yan Dal Başvuru Formu İndir
İşyeri Başvuru Formu İşyeri eğitimi başlamadan önce firma ve bölüm tarafından onaylanması gerekir Link
İşyeri Sözleşme İşyeri eğitimi için işyeri ile öğrenci arasındaki sözleşme İndir
İşyeri Protokol İşyeri ile fakülte arasında yapılan protokol İndir
İşyeri Denetleme Öğretim elemanının öğrenciyi işyerinde ziyaret ettiğinde kullanacağı form İndir
Tez Yazım Kılavuzu Bitirme tezi yazımında kullanılacak olan yazım formatı İndir
Tez Danışman Formu Bitirme tezi alacak öğrencilerin danışman formları İndir
Tek Ders Sınav Dilekçesi 8 dönem sonunda tüm dersleri alıp devam zorunluluğu kalmayan ve sadece tek dersi kalmış olan öğrencilerimizin, Tek Ders sınavı başvuru dilekçesi İndir
Mazeretli Ders Kaydı Dilekçesi Ders kaydı döneminde kayıt yaptıramamış öğrencilerimizin vermeleri gereken dilekçe İndir
Ders Muafiyet Formu Ders Muafiyet Formu İndir
Yabancı dil muafiyet sınav dilekçesi Yabancı dil muafiyet sınav dilekçesi İndir
Maddi Hata Dilekçesi Öğrencilerimizin Sınav Notlarına İtirazında Kullanacakları (Maddi Hata) Dilekçe İndir
Mazeret Sınav Dilekçesi Haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti dolayısıyla ara sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret dilekçesi İndir
Öğrenci Bireysel Danışmanlık Formu Danışmanın sorumlu olduğu öğrencilerin başvurması durumunda bu form ile kayıt altına alınması gerekmektedir. İndir
Staj Başvuru Beyan Dilekçesi (Covid-19) Staj Başvuru Beyan Dilekçesi (Covid-19) İndir
Cumartesi Çalışma Belgesi Hafta sonu staj yapacak öğrencilerimiz için-Kaşeli ve ıslak imzalı İndir
25 Yaş SGK Prim Düzeltmesi Dilekçesi 25 yaşını dolduran öğrencilerin sgk da muayene olabilmesi ve prim düzeltmesi için dilekçe örneği (staj yapacak olanlar 30 gün önceden bildirmelidir.) İndir

 

10 Mayıs 2017, Çarşamba 14575 kez görüntülendi