Form Adı Açıklama Link
Personel İzin Formu Tüm akademik ve idari personel için İndir
Vekaletli İzin Formu(Akademik Personel) Koordinatörlük, komisyon üyeliği vb. görevi olan akademik personel için İndir
Vekaletli İzin Formu İdari görevi olan akademik personel için (Bölüm Başkanı) İndir
Ders Görevlendirme Tablosu Bölümde derse giren öğretim elemanlarının ders yüklerini ve saatlerini bildirir. Bölüm başkanlığınca doldurulur. İndir
Görevlendirme Formu Herhangi bir bilimsel etkinlik (Sempozyum, kongre, panel, proje, workshop) için yolluk ve yevmiye talebi için İndir
Erasmus Görevlendirme Belgesi Erasmus Personel Hareketliliği için (Görevlendirme tarihi olarak dilekçede faaliyet tarihinin bir gün öncesi ve bir gün sonrasını belirtiniz.) İndir
Yurt Dışı Geçici Görevlendirme Formu (Görevlendirme tarihi olarak dilekçede faaliyet tarihinin bir gün öncesi ve bir gün sonrasını belirtiniz.) İndir
Yurt Dışı Geçici Görevlendirme Dönüş Raporu (Görevlendirme tarihi olarak dilekçede faaliyet tarihinin bir gün öncesi ve bir gün sonrasını belirtiniz.) İndir
Malzeme/Hizmet Alımı Talep Formu Bölümlerin malzeme talebi için İndir
Yıllık Faaliyet Formu Öğretim Elemanları İçin Faaliyet Raporu Örneği İndir
Doktor Öğretim Üyeleri İçin Faaliyet Raporu Örneği İndir
Sınav Tutanağı Lisans dersleri için İndir
Sınav Oranları Bildirim Formu Lisans derslerine ait vize final oranlarını belirtmek için İndir
Hastalık İzin Formu Rapor gerektiren hastalıklar için İndir
İşletmede Mesleki Eğitim Denetçi Öğretim Elemanı Formu Öğretim elemanı öğrenciyi iş yerinde denetlediğinde elle doldurup imzalayıp bölüm staj/işyeri komisyon başkanına vermelidir. İndir
Ders Telafi Talep Dilekçesi ve Yoklama Listesi Öğretim elemanlarımızın yapamadı derslerin telafisi için gerekli olan belgeler (3 Sayfa) İndir
Not Sisteminin Yeniden Açılması İçin Gerekli Dilekçe Öğretim elemanlarımızın Not Sistemlerinin (Vize-Final-Telafi- Bütünleme) Yeniden Açılması İçin Gerekli Dilekçe (1 Sayfa) İndir
Not İlanı Değişiklik Formu Öğretim elemanlarımızın Yapmış Oldukları Sınavlarda (Vize-Final-Telafi- Bütünleme) Öğrenci Notunda Sehven Yanlışlık Yapılması Durumlarda Doldurulması Gereken Dilekçe (1 Sayfa) İndir
Öğrenci Danışmanlık Formu Bireysel danışmanlık yapıldığında bu form ile kayıt altına alınması. İndir
Danışman Olunan Öğrenci Toplantı Tutanağı Sorumlu olunan öğrencilerle her yarıyıl toplu olarak en az bir kez görüşülmesi ve bu form ile kayıt altına alınması gerekmektedir. Toplantıdan sonra formdaki Rapor kısmı doldurularak, Bölüm sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir. İndir
31 Temmuz 2013, Çarşamba 6648 kez görüntülendi