ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ

Öğrenci Sayıları

Programın Adı 2022 2023 2024
Elektrik-Elektronik Müh. 476 485 448
Elektrik-Elektronik Müh. (İ.Ö) 175 106 82
Makine Müh. 315 311 299
Makine Müh. (İ.Ö) 108 56 38
Mekatronik Müh. 256 270 246
Mekatronik Müh. (İ.Ö) 56 30 21
Metalurji ve Malzeme Müh. 9 7 5
Metalurji ve Malzeme Müh. (İ.Ö) 8 6 3
Otomotiv Müh. 138 139 122
Otomotiv Müh. (İ.Ö) 13 8 3
Toplam 1554 1418 1267

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

Uluslararası Öğrenci Sayıları

Programın Adı 2022 2023 2024
Elektrik-Elektronik Müh. 37 42 48
Makine Müh. 26 33 40
Mekatronik Müh. 31 37 40
Metalurji ve Malzeme Müh. 3 4
Otomotiv Müh. 30 44 41
Toplam 124 159 173

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

Mezun Sayıları

Programın Adı 2022 2023 2024
Elektrik-Elektronik Müh. 121 134 42
Makine Müh. 118 111 22
Mekatronik Müh. 92 56 24
Metalurji ve Malzeme Müh. 26 7 2
Otomotiv Müh. 91 29 11
Toplam 448 337 101

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

Kontenjanların Doluluk Oranı

Programın Adı 2021 2022 2023
Kontenjan Kayıtlı

Öğrenci

Boş

Kontenjan

Doluluk

Oranı (%)

Kontenjan Kayıtlı

Öğrenci

Boş

Kontenjan

Doluluk

Oranı (%)

Kontenjan Kayıtlı

Öğrenci

Boş

Kontenjan

Doluluk

Oranı (%)

Elektrik-Elektronik Müh. 62 62 100 67 67 100 67 67 100
Elektrik-Elektronik Müh. (MTOK) 15 4 11 32 15 10 5 66,7 14 14 100
Makine Müh. 62 23 39 35 62 28 34 45,2 45 45 100
Mekatronik Müh. 41 13 28 33 41 40 1 97,6 40 40 100
Otomotiv Müh. 21 4 17 20 21 12 9 57,1 20 19 1 95
Toplam 201 104 95 44 206 157 49 76,2 186 185 1 99,46

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Güncellenme Tarihi: 01/11/2023

Taban/Tavan Puan Durumlar

Programın Adı 2021 2022 2023
Taban

Puanı

Tavan

Puanı

Taban

Puanı

Tavan

Puanı

Taban

Puanı

Tavan

Puanı

Elektrik-Elektronik Müh. 259,26 305,67 319,03 413,74 340,38 378,14
Elektrik-Elektronik Müh. (MTOK) 249,42 256,08 298,27 309,19 308,97 350,93
Makine Müh. 248,03 278,69 298,37 369,62 312,71 332,39
Mekatronik Müh. 247,92 267,92 300,75 373,53 322,48 364,70
Otomotiv Müh. 248,14 259,04 298,67 316,07 309,19 331,09

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Güncellenme Tarihi: 01/11/2023

Staj Yapan Öğrenci Bilgileri

Programın Adı 2022 2023 2024
Zorunlu

Staj

İsteğe

Bağlı

Staj

Zorunlu

Staj

İsteğe

Bağlı

Staj

Zorunlu

Staj

İsteğe

Bağlı

Staj

Elektrik-Elektronik Müh. 312 209 159
Makine Müh. 286 135 89
Mekatronik Müh. 205 89 72
Metalurji ve Malzeme Müh. 16 3
Otomotiv Müh. 87 33 33
Toplam 906 469 353

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Bilgiler 2022 2023 2024
Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı 37 39 51
Öğrenci Sayısı 1554 1414 1267
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı 42 36,25 24,85

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları

Burs Adı 2022 2023 2024
Öğle Yemeği Bursu 14 10
KYK 4 11
Toplam 18 11 10

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ

Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı

Unvan 2022 2023 2024
Prof. Dr. 14 14 16
Doç. Dr. 5 5 5
Dr. Öğr. Üyesi 17 17 19
Arş. Grv. 10 9 10
Öğr. Grv. (Ders Veren) 1 1 1
Toplam 47 46 51

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları

Düzenleyen Birim 2022 2023 2024
Rektörlük 47 14 1
Akademik Birim 9 1
Toplam 47 23 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

Tamamlanan Proje Sayıları

Proje Kaynakları 2022 2023 2024
B.A.P. 2 2
TÜBİTAK 1 4
Toplam 3 6

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

Üniversite-Özel Sektör İş Birliği ile Düzenlenen Faaliyet Sayısı

2022 2023 2024
10 5 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri

Yayın Türü 2022 2023 2024
WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı 89 48 19
TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı 28 22 8
WoS endeksinde Atıf Sayısı                 1405 812 582
Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) 23 11 3
Ulusal Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) 3
Kitap
Kitap Bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) 1
Google Scholar h-endeksi (ortalama) 6,57 6,84 8,57

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

İDARİ PERSONEL VERİLERİ

İdari Personel Bilgileri

Kadro Unvanı 2022 2023 2024
Fakülte Sekreteri 1 1 1
Bilgisayar İşletmeni 4 3 3
Şef 2 2 1
Teknisyen 5 3 5
Yardımcı Hizmetler 1 1
Sürekli İşçi 5 4 4
Büro Personeli 3 3
Toplam 17 17 18

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ

Birim Hizmet Alanları

Alan Adı Sayı Alan (m2)
Derslik 21 1120
Laboratuvar 27 2700
Toplantı, Seminer ve Konferans Salonu 1 50
Sosyal Alanlar 1 100
İdari Alanlar 8 180
Arşiv ve Depo 2 100
Toplam 60 4250

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

Teknolojik Cihaz Bilgileri

Teknolojik Kaynak Adı 2022 2023 2024
Masaüstü Bilgisayar 95 97 97
Dizüstü Bilgisayar 81 81 81
Tablet Bilgisayar 2 2 2
Projeksiyon 61 59 59
Slayt Makinesi 2
Mikroskop 9 8 8
Yazıcı 60 61 61
Fotokopi Makinesi 4 9 9
Tarayıcı 15 15 15
Faks 2 2 2
Yazılım 4
Tepegöz 2 2 2
Barkod Okuyucu 1
IP Kamera 12 12 12
Switch-Router 1
Kamera 14 14 14
Televizyon 2 2 2
Optik Okuyucu 1 1 1
Toplam 368 365 365

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ

Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri

Personel/

Öğrenci

Bilgiler 2022 2023 2024
Personel Gelen Personel 4
Giden Personel 17 10
Öğrenci Gelen Öğrenci 1 5 2
Giden Öğrenci

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

MEMNUNİYET ANKETLERİ

Memnuniyet Düzeyi

Paydaş Adı 2021 2022 2023
Öğrenci 59,47 61,4 61,05
Akademik Personel 66,15 Yetersiz Katılım 68,62
İdari Personel 85,55 82,59 85,62
Dış Paydaş 79,49 78,75 Yetersiz Katılım

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Güncellenme Tarihi: 04/07/2024

ETKİNLİK VERİLERİ

Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler

Etkinlik Türü 2022 2023 2024
Çalıştay / Kongre / Sempozyum 10 2
Panel / Konferans / Söyleşi 15 1
Eğitim Programı / Kurs / Seminer 3 1 7
Atölye ve Proje Çalışmaları 2
Gezi / Teknik Gezi 5 6
Toplam 35 1 16

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

Mezunlara Yönelik Etkinlikler

Etkinlik Türü 2022 2023 2024
Piknik, Yemek, Buluşma vb. 1
Toplam 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri

Faaliyet Türü 2022 2023 2024
Çalıştay / Kongre / Sempozyum 10
Panel / Konferans / Söyleşi 15
Eğitim Programı / Kurs / Seminer 3
Atölye ve Proje Çalışmaları 2
Konser / Dinleti 3
Sergi 8
Festival / Şölen / Şenlik 1 5
Toplantı / Tören / Önemli Gün Programı 1
Gezi / Teknik Gezi 5 2
Toplam 47 8

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

Paydaşlarla Yapılan Protokol ve Etkinlikler

  Ulusal Uluslararası
2022 2023 2024 2022 2023 2024
Diğer Protokoller 1 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

23 Mart 2023, Perşembe 564 kez görüntülendi