ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ

Öğrenci Sayıları

Programın Adı 2021 2022 2023
Elektrik-Elektronik Müh. 435 476 485
Elektrik-Elektronik Müh. (İ.Ö) 251 175 106
Makine Müh. 338 315 311
Makine Müh. (İ.Ö) 176 108 56
Mekatronik Müh. 268 256 270
Mekatronik Müh. (İ.Ö) 107 56 30
Metalurji ve Malzeme Müh. 42 9 7
Metalurji ve Malzeme Müh. (İ.Ö) 13 8 6
Otomotiv Müh. 188 138 139
Otomotiv Müh. (İ.Ö) 60 13 8
Toplam 1878 1554 1418

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Güncellenme Tarihi: 01/11/2023

Uluslararası Öğrenci Sayıları

Programın Adı 2021 2022 2023
Elektrik-Elektronik Müh. 20 37 42
Makine Müh. 20 26 33
Mekatronik Müh. 24 31 37
Metalurji ve Malzeme Müh. 3 3
Otomotiv Müh. 40 30 44
Toplam 107 124 159

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Güncellenme Tarihi: 01/11/2023

Mezun Sayıları

Programın Adı 2021 2022 2023
Elektrik-Elektronik Müh. 144 121 134
Makine Müh. 134 118 111
Mekatronik Müh. 96 92 56
Metalurji ve Malzeme Müh. 22 26 7
Otomotiv Müh. 98 91 29
Toplam 494 448 337

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Güncellenme Tarihi: 01/11/2023

Kontenjanların Doluluk Oranı

Programın Adı 2021 2022 2023
Kontenjan Kayıtlı

Öğrenci

Boş

Kontenjan

Doluluk

Oranı (%)

Kontenjan Kayıtlı

Öğrenci

Boş

Kontenjan

Doluluk

Oranı (%)

Kontenjan Kayıtlı

Öğrenci

Boş

Kontenjan

Doluluk

Oranı (%)

Elektrik-Elektronik Müh. 62 62 100 67 67 100 67 67 100
Elektrik-Elektronik Müh. (MTOK) 15 4 11 32 15 10 5 66,7 14 14 100
Makine Müh. 62 23 39 35 62 28 34 45,2 45 45 100
Mekatronik Müh. 41 13 28 33 41 40 1 97,6 40 40 100
Otomotiv Müh. 21 4 17 20 21 12 9 57,1 20 19 1 95
Toplam 201 104 95 44 206 157 49 76,2 186 185 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Güncellenme Tarihi: 01/11/2023

Taban/Tavan Puan Durumları

Programın Adı 2021 2022 2023
Taban

Puanı

Tavan

Puanı

Taban

Puanı

Tavan

Puanı

Taban

Puanı

Tavan

Puanı

Elektrik-Elektronik Müh. 259,26 305,67 319,03 413,74 340,38 378,14
Elektrik-Elektronik Müh. (MTOK) 249,42 256,08 298,27 309,19 308,97 350,93
Makine Müh. 248,03 278,69 298,37 369,62 312,71 332,39
Mekatronik Müh. 247,92 267,92 300,75 373,53 322,48 364,70
Otomotiv Müh. 248,14 259,04 298,67 316,07 309,19 331,09

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Güncellenme Tarihi: 01/11/2023

Staj Yapan Öğrenci Bilgileri

Programın Adı 2020 2022 2023
Zorunlu

Staj

İsteğe

Bağlı

Staj

Zorunlu

Staj

İsteğe

Bağlı

Staj

Zorunlu

Staj

İsteğe

Bağlı

Staj

Elektrik-Elektronik Müh. 238 312 209
Makine Müh. 171 286 135
Mekatronik Müh. 175 205 89
Metalurji ve Malzeme Müh. 11 16 3
Otomotiv Müh. 106 87 33
Toplam 711 906 469

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Güncellenme Tarihi: 01/11/2023

Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Bilgiler 2021 2022 2023
Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı 36 37 39
Öğrenci Sayısı 1878 1554 1414
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı 52,2 42 36,25

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Güncellenme Tarihi: 08/11/2023

Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları

Burs Adı 2021 2022 2023
Öğle Yemeği Bursu 14 14
KYK 9 4 11
Toplam 23 18 11

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Güncellenme Tarihi: 08/11/2023

AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ

Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı

Unvan 2021 2022 2023
Prof. Dr. 14 14 14
Doç. Dr. 6 5 5
Dr. Öğr. Üyesi 13 17 17
Arş. Grv. 16 10 9
Öğr. Grv. (Ders Veren) 1 1
Toplam 49 47 46

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Güncellenme Tarihi: 06/11/2023

Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları

Düzenleyen Birim 2021 2022 2023
Rektörlük 46 47 14
Akademik Birim 12 9
Toplam 58 47 23

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Güncellenme Tarihi: 06/11/2023

Tamamlanan Proje Sayıları

Proje Kaynakları 2021 2022 2023
B.A.P. 15 2
TÜBİTAK 4 1
Toplam 19 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Güncellenme Tarihi: 06/11/2023

Üniversite-Özel Sektör İş Birliği ile Düzenlenen Faaliyet Sayısı

2021 2022 2023
5 10 5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Güncellenme Tarihi: 06/11/2023

Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri

Yayın Türü 2021 2022 2023
WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı 55 89 48
TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı 37 28 22
WoS endeksinde Atıf Sayısı                 1185 1405 812
Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) 18 23 11
Ulusal Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) 3
Kitap
Kitap Bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) 1
Google Scholar h-endeksi (ortalama) 5,3 6,57 6,84

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Güncellenme Tarihi: 06/11/2023

İDARİ PERSONEL VERİLERİ

İdari Personel Bilgileri

Kadro Unvanı 2021 2022 2023
Fakülte Sekreteri 1 1 1
Bilgisayar İşletmeni 6 4 3
Şef 2 2
Teknisyen 2 5 3
Yardımcı Hizmetler 1 1
Sürekli İşçi 5 5 4
Toplam 15 17 14

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Güncellenme Tarihi: 08/11/2023

FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ

Birim Hizmet Alanları

Alan Adı Sayı Alan (m2)
Derslik 21 1120
Laboratuvar 27 2700
Toplantı, Seminer ve Konferans Salonu 1 50
Sosyal Alanlar 1 100
İdari Alanlar 8 180
Arşiv ve Depo 2 100
Toplam 60 4250

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Güncellenme Tarihi: 16/03/2023

Teknolojik Cihaz Bilgileri

Teknolojik Kaynak Adı 2021 2022 2023
Masaüstü Bilgisayar 94 95 97
Dizüstü Bilgisayar 80 81 81
Tablet Bilgisayar 2 2 2
Projeksiyon 60 61 59
Slayt Makinesi 2 2
Mikroskop 9 9 8
Yazıcı 57 60 61
Fotokopi Makinesi 4 4 9
Tarayıcı 15 15 15
Faks 2 2 2
Yazılım 4 4
Tepegöz 2 2 2
Barkod Okuyucu 1 1
IP Kamera 12 12 12
Switch-Router 1 1
Kamera 14 14 14
Televizyon 2 2 2
Optik Okuyucu 1 1 1
Toplam 362 368 365

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Güncellenme Tarihi: 08/11/2023

DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ

Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri

Personel/

Öğrenci

Bilgiler 2021 2022 2023
Personel Gelen Personel 1 4
Giden Personel 3 17 10
Öğrenci Gelen Öğrenci 1 5
Giden Öğrenci 17

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Güncellenme Tarihi: 08/11/2023

MEMNUNİYET ANKETLERİ

Memnuniyet Düzeyi

Paydaş Adı 2021 2022 2023
Öğrenci 59,47 61,4
Akademik Personel 66,15 Yetersiz Katılım
İdari Personel 85,55 82,59
Dış Paydaş 79,49 78,75

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Güncellenme Tarihi: 08/11/2023

ETKİNLİK VERİLERİ

Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler

Etkinlik Türü 2021 2022 2023
Çalıştay / Kongre / Sempozyum 9 10
Panel / Konferans / Söyleşi 8 15
Eğitim Programı / Kurs / Seminer 4 3 1
Atölye ve Proje Çalışmaları 7 2
Gezi / Teknik Gezi 1 5
Toplam 29 35 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Güncellenme Tarihi: 08/11/2023

Mezunlara Yönelik Etkinlikler

Etkinlik Türü 2021 2022 2023
Piknik, Yemek, Buluşma vb. 1
Toplam 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Güncellenme Tarihi: 08/11/2023

Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri

Faaliyet Türü 2021 2021 2023
Çalıştay / Kongre / Sempozyum 9 10
Panel / Konferans / Söyleşi 8 15
Eğitim Programı / Kurs / Seminer 4 3
Atölye ve Proje Çalışmaları 7 2
Konser / Dinleti 3
Sergi 8
Festival / Şölen / Şenlik 1 1 5
Toplantı / Tören / Önemli Gün Programı 13 1
Gezi / Teknik Gezi 1 5 2
Toplam 43 47 8

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Güncellenme Tarihi: 08/11/2023

Paydaşlarla Yapılan Protokol ve Etkinlikler

  Ulusal Uluslararası
2021 2022 2023 2021 2022 2023
Diğer Protokoller 1 1 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Güncellenme Tarihi: 08/11/2023

23 Mart 2023, Perşembe 191 kez görüntülendi