1. Mazeret Sınavları 13-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında öğretim elemanının uygun gördüğü ilgili dersin saatinde veya çakışmayacak şekilde ilgili tarihlerde yüz yüze yapılacaktır.

2. Öğrenciler yönetmelik kapsamındaki haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti dolayısıyla ara sınavlara katılamaz ise sınav tarihinden itibaren (10) on gün içerisinde dilekçe vermesi gerekir. Öğrencilerin mazeretlerinin kabulü halinde, önceden belirlenecek bir günde, mazeret sınavı yapılır.

3. Mazeret sınav hakkı talep edecek öğrenciler kanıtlayıcı belgeler (sağlık raporu, mahkeme celbi vb.) ile birlikte mazeret sınavı dilekçesini öğrenci işleri bürosuna elden teslim veya teknoloji@aku.edu.tr adresine mail atmalıdırlar. (En geç 07 Mayıs 2024 Salı günü mesai saati (17:30) bitimine kadar)

4. Mazeret sınavı dilekçesi doldurulmadan ve kanıtlayıcı belgeler ibraz edilmeden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Mazeret sınavı dilekçesi formu https://teknoloji.aku.edu.tr/ogrenci-formlari/ adresinden temin edilmelidir (Başka kurum/birimlere ait dilekçeler kabul edilmeyecektir.)

5. Öğrencilerin mazeretleri birim yönetim kurulu kararı ile sağlık sorunları, mahkeme celbi vb. için mazeret sınav hakkı tanınabilecektir. Mazeret sınavına girebilecek öğrencilerin kabul/ret listesi teknoloji Web sayfamızdan 09 Mayıs 2024 perşembe günü yayınlanacaktır.

 

Tüm Öğrencilerimize Duyurulur! (Bu duyuru tebliğ niteliğindedir. Bilginize)

07 Mayıs 2024, Salı 143 kez görüntülendi