04.11.1981 tarihli 2547 Yükseköğretim Kanununun Geçici 74.maddesi ve 4447 sayılı İşsizlik sigortası Kanununun 53.maddesine dayanılarak hazırlanan ‘’Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Fen ve Mühendislik Bilimlerinde Zorunlu Uygulamalı Eğitim Gören Öğrencilere Ödenecek Ücretlerin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar‘’ başlıklı 6.maddenin 14.fıkrasında yer alan ‘’ Bu usul ve esaslar kapsamına giren öğrencilere aynı uygulamalı eğitim dönemi için 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun Geçici 12.maddesi hükümleri uygulanmaz.’’hükmü gereğince uygulamalı iş yeri eğitimini ilgili firmalarda yaparak işletme tarafından ücret ödenen öğrencilere ödeme yapılamayacaktır.

5.6.1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 25.maddesi gereğince stajını okulda yapan öğrenciler kapsam dışında olduğundan ödeme yapılamayacaktır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanlığının 13.09.2019 ve E.66878 sayılı yazısı hükmü uyarınca uygulamalı eğitimini kamu kurumlarında tamamlayan öğrencilere ödeme yapılmayacaktır.

Yukarıdaki maddelere aykırı olarak beyanda bulunan öğrenciler yasal sorumluluğu kabul etmiş sayılır.

Öğrencilerin bu maddeleri dikkate alarak işlem yapmaları gerekmektedir.

 

11 Şubat 2021, Perşembe 714 kez görüntülendi