01.07.2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı Kanunun 19.maddesi ; 25.08.1999 tarihli 4447 sayılı İşsizlik sigortası Kanununun 53.maddesi 3.fıkrası (B)bendi (h)alt bendi ; 05.06.1986 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 25.maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 74. Maddeye göre düzenlenen ‘’01.01.2023 tarihine kadar Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Fen ve Mühendislik Bilimlerinde Zorunlu Uygulamalı Eğitim Gören Öğrencilere Ödenecek Ücretlerin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar‘’ kapsamında ’’2.Bölüm 6.Maddesine göre dönem bittikten sonra 15 gün içerisinde tutarlar Yükseköğretim Kuruluna bildirilir’’ ibaresi uyarınca : 13.01.2020 tarihine kadar ilgili evraklarını teslim etmeyenler hiçbir talepte bulunamazlar.

10 Ocak 2020, Cuma 609 kez görüntülendi