2547 Sayılı Yükseköğretim kanununun 44. maddesinin (c) bendine göre ‘Azami öğrenim süreleri sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav verilir.’ hükmü gereğince ek sınavlar sonunda aşağıdaki listede adları belirtilen öğrencilerin ilişiklerinin kesilmesi veya sınırsız sınav hakkı elde edilmesi uygun görülmüştür.

 

ÖĞRENCI NUMARASI

 

AD- SOYAD

 

BÖLÜM

 

PROGRAM

 

KAYIT NEDENI

 

ÖĞRENCI DURUMLARI

 

 

18*****28

 

 

Ali* TU***

 

 

Otomotiv Mühendisliği

 

 

Otomotiv Mühendisliği

 

 

DGS

Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğrencisinin transkripti incelenmiş olup 5’ten fazla dersten başarısız olduğu ve ek ders sınavlarına müracaat etmemesi sonucu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44/c Maddesi uyarınca öğrencinin ilişiği kesilecektir.
 

13*****23

 

Ha*** DA******

 

Otomotiv Mühendisliği

 

Otomotiv Mühendisliği (İÖ)

 

ÖSS

Azami öğrenim süresini dolduran öğrencimize 08.03.2023 tarih ve 2023/11-02 sayılı Yönetim Kurulu Kararımızla , 2021-2022  Eğitim-öğretim yılı Bahar yarılından itibaren  3  Yarıyıl ek süre verilmiş olup, bu süreler sonunda başarısız olmasından dolayı kaydının silinmesine;
 

 

16*****05

 

 

Me**** Em** ÇE***

 

 

Otomotiv Mühendisliği

 

 

Otomotiv Mühendisliği

 

 

ÖSS

Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğrencisinin transkripti incelenmiş olup 15 dersten başarısız olduğu, 25 dersi hiç almadığı, Yaz Stajı ve İşletmede Mesleki Eğitim derslerini tamamlamadığı görülmüştür. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. Maddesi uyarınca gerekli işlemlerin yapılması UYGUN bulunmuştur.
 

 

16*****50

 

 

Sa*** Tu*** UL***

 

 

Otomotiv Mühendisliği

 

 

Otomotiv Mühendisliği

 

 

ÖSS

 

 

Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğrencisinin transkripti incelenmiş olup 15 dersten başarısız olduğu, 23 dersi hiç almadığı, Yaz Stajı ve İşletmede Mesleki Eğitim derslerini tamamlamadığı görülmüştür. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. Maddesi uyarınca gerekli işlemlerin yapılması UYGUN bulunmuştur.

 

15*****09

 

Se******* At*** KÖ****

 

Otomotiv Mühendisliği

 

Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.)

 

ÖSS

Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğrencisinin transkripti incelenmiş olup 9 dersten başarısız olduğu ve Yaz Stajı dersini tamamlamadığı görülmüştür. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. Maddesi uyarınca gerekli işlemlerin yapılması UYGUN bulunmuştur.
 

 

16****07

 

 

Se*** YA***

 

 

Otomotiv Mühendisliği

 

 

Otomotiv Mühendisliği

 

 

ÖSS

Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğrencisinin transkripti incelenmiş olup 14 dersten başarısız olduğu, 29 dersi hiç almadığı, Yaz Stajı ve İşletmede Mesleki Eğitim derslerini tamamlamadığı görülmüştür. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. Maddesi uyarınca gerekli işlemlerin yapılması UYGUN bulunmuştur.
 

 

16*****18

 

 

Tu** DA***

 

 

Otomotiv Mühendisliği

 

 

Otomotiv Mühendisliği

 

 

ÖSS

Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğrencisinin transkripti incelenmiş olup 14 dersten başarısız olduğu, 31 dersi hiç almadığı, Yaz Stajı ve İşletmede Mesleki Eğitim derslerini tamamlamadığı görülmüştür. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. Maddesi uyarınca gerekli işlemlerin yapılması UYGUN bulunmuştur.
 

17****67

 

AH*** KA**

 

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

DGS

Azami öğrenim süresini doldurmuştur. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44/c Maddesi uyarınca öğrencinin ilişiği kesilecektir.
 

13****07

 

AH*** MU***** DO***

 

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

Elektrik-Elektronik Müh. (M.T.O.K)

 

ÖSS

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44/c Maddesi uyarınca verilen 3 yarıyıl sonunda tek dersi kaldığı için sınırsız sınav hakkı verilecektir.
 

15*****31

 

AL* TÜ**

 

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

ÖSS

Azami öğrenim süresini doldurmuştur. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44/c Maddesi uyarınca öğrencinin ilişiği kesilecektir.
 

16****25

 

AT**** DU***

 

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.)

 

ÖSS

Azami öğrenim süresini doldurmuştur. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44/c Maddesi uyarınca öğrencinin ilişiği kesilecektir.
16*****58  

BE*** FU**** BA**

 

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

669 KHK kap.ÖSYM tarafından yer. Askeri Lise Öğr.

Azami öğrenim süresini doldurmuştur. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44/c Maddesi uyarınca öğrencinin ilişiği kesilecektir.
 

15*****04

 

BU*** GE**

 

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

Elektrik-Elektronik Müh. (M.T.O.K)

 

ÖSS

Azami öğrenim süresini doldurmuştur. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44/c Maddesi uyarınca öğrencinin ilişiği kesilecektir.
 

16*****41

 

EM*** DA*****

 

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

ÖSS

Azami öğrenim süresini doldurmuştur. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44/c Maddesi uyarınca öğrencinin ilişiği kesilecektir.
 

16*****35

 

FU**** KE********

 

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

ÖSS

Azami öğrenim süresini doldurmuştur. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44/c Maddesi uyarınca öğrencinin ilişiği kesilecektir.
 

16*****31

 

İS**** TE****

 

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

ÖSS

Azami öğrenim süresini doldurmuştur. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44/c Maddesi uyarınca öğrencinin ilişiği kesilecektir.
 

16*****43

 

ME**** EL****

 

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.)

 

ÖSS

Azami öğrenim süresini doldurmuştur. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44/c Maddesi uyarınca öğrencinin ilişiği kesilecektir.
 

21*****04

MU***** FU*** DU**** MA***  

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.)

 

Yatay Geçiş-Gelen-ÜNV.DIŞI-AYNI PR. (EK1)

Azami öğrenim süresini doldurmuştur. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44/c Maddesi uyarınca öğrencinin ilişiği kesilecektir.
 

16*****21

 

OK** TÜ*****

 

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

ÖSS

Azami öğrenim süresini doldurmuştur. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44/c Maddesi uyarınca öğrencinin ilişiği kesilecektir.
 

18*****76

 

RE*** YA***

 

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.)

 

DGS

Azami öğrenim süresini doldurmuştur. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44/c Maddesi uyarınca öğrencinin ilişiği kesilecektir.
 

17****67

 

SE** ÜL***

 

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.)

 

Yatay Geçiş-Gelen-ÜNV.DIŞI-AYNI PR. (EK1)

Azami öğrenim süresini doldurmuştur. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44/c Maddesi uyarınca öğrencinin ilişiği kesilecektir.
 

16*****09

 

SE***** GÖ***

 

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

Elektrik-Elektronik Müh. (M.T.O.K)

 

ÖSS

Azami öğrenim süresini doldurmuştur. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44/c Maddesi uyarınca öğrencinin ilişiği kesilecektir.
 

15*****06

 

ŞU*** BA*****

 

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

Elektrik-Elektronik Müh. (M.T.O.K)

 

ÖSS

Azami öğrenim süresini doldurmuştur. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44/c Maddesi uyarınca öğrencinin ilişiği kesilecektir.
 

15*****11

 

ZE** TA*** KA**

 

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

Elektrik-Elektronik Müh. (M.T.O.K)

 

ÖSS

Azami öğrenim süresini doldurmuştur. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44/c Maddesi uyarınca öğrencinin ilişiği kesilecektir.
18*****56 HA***HÜ***** KO* Mekatronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Bölümümüz öğrencisinin 15. yarıyılda olduğu ve 5’ten fazla başarısız dersinin bulunduğu tespit edilmiş olup ilişiğinin kesilmesi
16*****15  ME**** TA**** Mekatronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Bölümümüz öğrencisinin 15. yarıyılda olduğu ve 5’ten fazla başarısız dersinin bulunduğu tespit edilmiş olup ilişiğinin kesilmesi
14*****04 ME**** C** TU*** Mekatronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Bölümümüz öğrencisinin 17. yarıyılda olduğu ve 5’ten fazla başarısız dersinin bulunduğu tespit edilmiş olup ilişiğinin kesilmesi
   13*****06 OĞ** KA** KI*** Mekatronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Bölümümüz öğrencisinin 19. yarıyılda olduğu, ek sınavlar sonucu 3 yarıyıl ek süresini doldurduğu ve 5 başarısız dersinin bulunduğu tespit edilmiş olup ilişiğinin kesilmesi

 

18*****61 KE*** AK*** Makine Mühendisliği  Makine Mühendisliği Afyon Kocatepe Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi başarılı olamadığı İşletmede Mesleki Eğitim ve Yaz Stajı isimli uygulamalı dersleri için 2023-2024 güz döneminde 1 yarıyıl ek süre verilmesine ve bu derslerden başarılı olması durumunda kalan 3 dersi için 2023-2024 bahar döneminden itibaren 3 yarıyıl ek süre verilmesine karar verilmiştir.
16*****61 MU****** AN** BO* Makine Mühendisliği  Makine Mühendisliği    Afyon Kocatepe Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi  toplam 12 dersten başarılı olamayıp öğrenim süresi dolduğu ve ek sınavlar sonucu başarısız olduğu için ilişiğinin kesilmesine karar verilmiştir
16*****06 YU*** CA****** Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği     Afyon Kocatepe Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi  toplam 49 dersten başarılı olamayıp öğrenim süresi dolduğu ve ek sınavlar sonucu başarısız olduğu için ilişiğinin kesilmesine karar verilmiştir.

 

 

16*****12 MU******AL***** ER*** Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği    Afyon Kocatepe Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi toplam 25 dersten başarılı olamayıp öğrenim süresi dolduğu ve ek sınavlar sonucu başarısız olduğu için ilişiğinin kesilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

17 Kasım 2023, Cuma 106 kez görüntülendi