”Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  Ek Madde 1’i uyarınca 2018/2019 Eğitim-Öğretim yılında Fakültemiz bölümlerine başvuru yapan öğrencilerin değerlendirme sonuçları.   

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği (Güncellenmiştir)

Elektrik Elektronik Mühendisliği (Güncellenmiştir)

Hızlı Erişim