Bölümün amaçları ve avantajları

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Matematik, fizik, kimya ve mühendislik bilgilerine sahip ve bu bilgileri kullanabilme yeteneği kazanmış, Malzemelerin üretimi, yapıları, özellikleri, işlenmesi, performansı ve bunlar arasındaki ilişkileri bilen mühendisleri yetiştirir. Mühendislik bilgisini kullanarak malzeme seçimi yapabilen, Malzemelerin karakterizasyonu için mevcut yöntem ve cihazları bilen ve kullanma becerisine sahip mezunlarına ayrıca ilgili sanayi ve endüstriyel uygulamaları yerinde görme ve bilgi edinme becerisi kazandırır. Takım çalışmasına yatkın, çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine duyarlı, ekonomik analiz yapabilen, mesleki etik değerlere sahip, özgüveni yüksek, sorumluluk alabilen, Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görecek, hem teorik bilgilere hem de uygulama yeteneğine sahip ilgili endüstriyel sektörlerin ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli mühendisler yetiştirir.
Bölümün akademik ve teknolojik gelişmeler içerisindeki yeri

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği disiplinler arası bir bilim dalıdır. Havacılık, uzay, enerji, savunma, haberleşme, inşaat, ulaştırma, makine ve konstrüksiyon, tıp, elektronik, ve daha pek çok alandaki gelişmeler çoğunlukla Metalurji ve Malzeme Bilimindeki gelişmelere bağlıdır. Bu sektörlerin ihtiyaç duyduğu özelliklere sahip malzemelerin üretimi, geliştirilmesi, performanslarının test edilmesi ve hatta geri dönüşümü programın temel alanlarını oluşturduğundan teknolojik gelişmelerin merkezinde yer almaktadır. Katma değeri yüksek ileri teknoloji malzemelerinin ülkemizde üretilmesi, geliştirilmesi ve endüstriyel kullanıma sunulması hem ekonomik açıdan hem dışa bağımlılığı azaltacağından alandaki akademik ve teknolojik çalışmaların ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

Bölüm öğretim elemanları

Bölümde 2 doçent, 2 yardımcı doçent tam zamanlı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca ders verme amaçlı olarak Üniversitenin çeşitli birimlerinden öğretim üye ve elemanları dersleri yürütmektedirler.
Bölümün Fiziki Yapısı
Her biri 50 kişilik olan 4 adet derslikte projeksiyon ve internet bağlantısı bulunmaktadır. Malzeme Bilimi Laboratuarı, Döküm ve Isıl İşlem Laboratuarı, Yüzey İşlemleri Laboratuarı, Üretim Metalurjisi ve Seramik Laboratuarı, Kaynak Teknolojisi Laboratuarı, Temel İşlem Teknikleri Laboratuarı bulunmaktadır. Programımızda kullanabileceğimiz genel amaçlı 3 adet ve mühendislik amaçlı 1 adet olmak üzere her biri 40 kişilik 4 adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Öğrenciler bu bilgisayarları mühendislik (autocad, solidworks, C++) ve genel amaçlı (ofis yazılımları ve internet) bilgisayar yazılımlarını öğrenmek ve uygulamak için kullanmaktadır. Bazı analiz cihazları bölüm laboratuarlarında bulunmamasına rağmen (XRD, SEM, XRF, DTA/TG v.b.) üniversitemizin merkezi araştırma laboratuarında mevcut olup öğrenci ve öğretim elemanlarının kullanımına açıktır.

14 Mayıs 2013, Salı 513 kez görüntülendi