Önceki Dekanlarımız

 

 1965 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra makine mühendisliği alanında sırasıyla 1987 yılında lisans, 1992 yılında yüksek lisans ve 1997 yılında doktora derecelerini Dokuz Eylül Üniversitesinden aldı. Dokuz Eylül ve Pamukkale Üniversitelerinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Afyon Kocatepe Üniversitesinde öğretim üyesi (Yardımcı doçent, 1998; Doçent; 2001, Profesör; 2006) olarak çalıştı. Dekanlık, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Bölüm başkanlığı ve çeşitli komisyon üyeliği görevlerinde bulundu. Makine tasarımı, Kırılma mekaniği ve Hasar analizi ile Mesleki ve teknik eğitim alanlarında çalıştı. Bu alanlarda 100'den fazla ulusal ve uluslararası yayınları ve çeşitli kurumlarca desteklenmiş proje görevleri bulunan Taşgetiren, yirmiyi aşkın lisansüstü öğrenci danışmanlığı yürüttü. Evli olup, 2 kız ve 1 erkek çocuğu bulunan Taşgetiren, 21 Mart 2011 tarihinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektör Yardımcılığına atandı.

 

Prof. Dr. Süleyman TAŞGETİREN
(2010-2011)

   

 1974 yılında SİVAS / Gürün'de  doğdu.  İlk, orta ve liseyi Gürün'de tamamladı. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Makine Eğitimi Bölümünden mezun oldu. 2000 yılı Ekim ayında  Afyon  Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Eğitimi bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı  yılın  Eylül  ayında Gazi  Üniversitesi Fen Bilimleri  Enstitüsünde  Makine  Eğt.  Ana Bilim Dalında Doktora eğitimine başladı. Aralık 2003 de doktora eğitimini tamamladı. 2005 yılının Mayıs ayında Doçenlik ünvanını alan Kubilay Aslantaş 2005-2006 yılları arasında 10 ay süreyle doktora sonrası araştırmada bulunmak üzere University of Illinois Urbana and Champaign Makine Mühendisliğinde misafir araştırmacı olarak çalıştı. 32 si Uluslar arası dergilerde olmak üzere, yayınlanmış 75 i aşkın makale ve bildirisi bulunan Aslantaş uluslar arası bir patent sahibi ve Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi editörüdür. Halen Afyon  Kocatepe Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliğinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Prof. Dr. Kubilay ASLANTAŞ
(2011-2014)

 

Hızlı Erişim