Tek Ders Sınavları

Fakültemiz 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda

tek ders sınavları 08 Şubat 2018 Perşembe günü saat:14:00’da

ilgili dersin öğretim elemanı tarafından belirlenen yerde yapılacaktır. Sınav için dilekçe vermeniz gerekmektedir.

İlgili sınav yönetmeliği maddesi aşağıdadır.

(5) (Değişik:RG-6/9/2013-28757) Mezuniyeti için gerekli tüm yükümlülüklerini yerine getirip sadece devam şartını sağlamış olduğu tek dersi kalan son sınıf öğrencilerine, başvurmaları halinde, bir defaya mahsus olmak üzere BYK kararıyla tek ders sınavı açılabilir. Sınav, dönem sonu sınavlarını takip eden onbeş gün içerisinde BYK tarafından belirlenen tarihte yapılır.